Tag: Parkolás

Parkolás, ügyfélszolgálatok, nyitvatartási rendek a szombati munkanapon Miskolcon

Közlemény – Parkolás, ügyfélszolgálatok, nyitvatartási rendek a szombati munkanapon Miskolcon

 A 2014. október 18-i szombati munkanappal kapcsolatos, a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatait érintő információk.

parkolo_110630_ja_2

Közös ügyfélszolgálatokA Miskolc Holding Zrt. Szemere utca 5. szám alatt található közös ügyfélszolgálati irodája (MIHŐ Kft. – MIVÍZ Kft. – MIK Zrt.) október 18-án, szombaton zárva tart. Ezt megelőző napon, pénteken a MIHŐ Kft. és a MIK Zrt. ügyfélszolgálata 8-tól 17 óráig, a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálata 8-tól 12 óráig tart nyitva. A pénztár a MIHŐ Kft. és a MIK Zrt. esetében 16:45-ig várja az ügyfeleket, a MIVÍZ Kft. pénztára 11:45-ig tart nyitva.

ParkolásA munkanap áthelyezés miatt a Régió Park Miskolc Kft. felszíni parkolóiban és a Régiposta utcai parkolóházban október 18-án, szombaton munkanap szerint – 8-tól 18 óráig – kell fizetni a parkolásért, kivéve az Európa téri mélygarázst.

A Patak utcai mélygarázsban továbbra is, egészen október végéig ingyenes a parkolás 7 és 18 óra között.

Állatkert, fürdők 

A Miskolci Állatkert és a Selyemréti Strandfürdő a szokásos nyitvatartási rend szerint látogatható. A Barlangfürdő 9-től 18-ig tart nyitva, 18:30-tól 22:30-ig pedig esti szaunázással és szaunaszeánszokkal várja a vendégeket.

Találatok: 7

Parkoltam, fizettem, bepereltek

Parkoltam, fizettem, bepereltek

Tisztelt Autójogász, tisztelt dr. Lenkei Balázs!

Előre is elnézést kérek a hosszú levélért, de számunkra bonyolult az ügy és nem tudjuk egyszerűbben megfogalmazni!

A következőkkel fordulok Önhöz:

2013. augusztus végén kaptunk egy normál postai úton (tehát nem ajánlott és nem tértivevényes) MOKK feladóval jelzett borítékot, melyben egy közjegyzői felszólítás volt, miszerint 2012. augusztus elején gépjárművünkkel parkolójegy nélkül várakoztunk Bp. XII.kerület egy utcájában, és mivel nem fizettük be a pótdíjat, ezért felszólítanak az azóta felmerült összes költség megfizetésére, melyet az Önkormányzat számlájára kell befizetni (ez kb. 18 000 Ft). Ezt megelőzően semmilyen levél, értesítés nem érkezett hozzánk! A közjegyző és a levélben említett ügyvédi iroda e-mail címét kiderítve azonnal írtam nekik egy e-mailt, mert mi nem tudunk erről semmit! Válaszban egy valószínűleg beszkennelt postai tértivevény-másolatot küldtek el, és azt írták, hogy állítólag már 2x is kipostázták az értesítést, de mi nem vettük át! (a tértivevényen “nem kereste – vissza a címzettnek” bélyegző szerepelt) Szeretném megjegyezni, hogy semmilyen levelet, értesítést nem kaptunk sem tértivevénnyel, sem a nélkül az állítólagos esetről! Gyanúm szerint az általuk megküldött tértivevény is hamisítvány, mert 1x még talán előfordulhat, hogy elvesztünk egy értesítést, de 2x már nem!

Ezért, hogy tisztázzuk az ügyet írtunk egy levelet az Ügyvédi irodának, a Közjegyzőnek, és ajánlottan, tértivevénnyel, elsőbbségivel postán másnap feladtuk! A levélben leírtuk a kifogásainkat, valamint egy tájékoztatást, hogy a következő munkanapon személyesen is felkeressük őket, az Önkormányzatot és a Parkolótársaságot, hogy tisztázzuk az esetet! Ez így is történt, másnap felkerestük Őket! A közjegyzőhöz nem mentünk, mivel ő Pápai székhelyű… (gondolom nem véletlen egy budapesti ügyben…)

Először így az ügyvédi irodába mentünk! Ott elmondtuk, hogy szerintünk ez az értesítés nem hivatalos, mert nem tértivevénnyel érkezett, és a korábbiakat sem kaptuk meg, illetve kérünk bemutatni valamilyen bizonyítékot, mert szerintünk nem közlekedtünk és nem is parkoltunk ott az autóval (amit azóta egyébként el is adtunk – és azért írok többesszámban, mert én voltam az autó tulajdonosa, és édesanyám az üzembentartója, így az ő nevére érkezett a levél)! Az ügyvéd úr erősködött, hogy de ez egy hivatalos levél és biztosan mi kevertük el az értesítést, nem ők hibáztak! Abban viszont segítségünkre volt, hogy hajlandó volt átadni a náluk lévő fotókat amit a parkolótársaságtól kaptak, amivel bizonyítja, hogy az autó ott állt, és valóban nem volt parkolójegy!

Ezt követően az Önkormányzathoz mentünk, ahol nem tudtak segíteni, mondván, hogy a parkolótársaság felelős ezért! Így elmentünk a parkolótársasághoz is, ahol nagy nehezen, hosszas kérlelgetésre sikerült annyit kideríteni, hogy akkor az autó szerelőnél volt, a szerelő közlekedett a járművel és valószínű ő is parkolt parkolójegy nélkül! A büntetésről tudott, ugyanis a büntetésre ő a parkolótársaságnak írt egy kifogást, miszerint az autó le volt robbanva, és elvontatásra várt! Ezt a levelet a parkolótársaság nem adta ki nekünk, ugyanakkor a boríték másolatát odaadták, amin látszik, hogy a feladó az autószerelő! A parkolótársaság szerint ők ezt a kifogást elutasították (erről sem tudtunk), ezt az elutasítást sem láttuk, nem adták ki!

Az autószerelő ezt a büntetést pedig elhallgatta előlünk, így egészen mostanáig nem tudtunk semmit! Sajnálatunkra, és szerencsétlenségünkre az autószerelő műhely azóta megszűnt, a szerelőt nem tudjuk elérni, mert a telefonszáma is megváltozott!

Ezért úgy gondoltuk jobb a békesség, és befizetjük a megnövekedett büntetést! Így is tettünk, átutaltuk az összeget a megadott számlaszámra, a megadott közleménnyel, a megadott határidőn belül! Gondolva, hogy ezzel lezártuk az ügyet. Ám múlt héten érkezett a Bíróságtól egy idézés, mint alperesnek, e hét pénteki tárgyalásra, melyben leírják, hogy az ügyvédi iroda, az Önkormányzat és a Parkolótársaság nevében beperelt, mivel kifogással éltünk az ő követelésük ellen, és az új követelésük a parkolási büntetés kifizetése (amit már kifizettünk), valamint további ügyvédi költségek és perköltségek megtérítése (tehát a 18.000Ft-on kívül további kb. 40.000Ft + a perköltség)! Nagyon meglepett és felháborított a dolog, de kénytelenek vagyunk részt venni a tárgyaláson!

Kérdéseink ezzel kapcsolatban, mivel igen sürgős az ügy, és sajnos kevés a felkészülési idő, a következők:

– valóban hivatalos értesítésnek számít-e egy nem tértivevénnyel feladott közjegyzői levél?

– hányszor és hogy kell értesíteni valakit a büntetésről, mielőtt közjegyzői felszólítás érkezik?

– kérhetjük-e az általuk bizonyítékként kezelt tértivevények (nem kereste bélyegzős) eredeti bemutatását?

– mennyi az elévülési ideje az ilyen parkolási ügyeknek? (mondván, hogy csak 1 évre rá szereztünk tudomást az ügyről)

– egy szerintünk nem hivatalos levélre írt hivatalos válasz tekinthető-e hivatalos “fellebbezésnek”, kifogásnak, hiszen leírtuk, tájékoztattuk őket a levelünkben, hogy személyesen felkeressük őket, hogy tisztázzuk az ügyet? Magyarán erre hivatkozva indíthatnak-e pert ellenünk?

– Ön szerint jogos-e a per, az után, hogy az összeget befizettük???

– kérhetjük-e a bíróság segítségét abban, hogy bekérje a parkolótársaságtól a szerelő által írt levelet és az arra küldött elutasító választ?

– kérhetjük-e a bíróság segítségét abban, hogy felkutassák a szerelőt, és behívják tanúnak? Vagy át lehet-e hárítani rá a felelősséget?

– lehet-e azzal érvelni, hogy a Budapesti parkolórendeletben és KRESZ-ben megfogalmazott parkolási övezetnek nem felel meg a helyszín, azaz nem megfelelő a táblázás, és a tájékoztatás, ezért az Önkormányzat jogtalanul szed parkolódíjat azon a területen? Tehát a bírság is jogtalan volt? (utánajártam a jogszabálynak/rendeletnek is, és a helyszínen készített fotók arról adnak bizonyítékot, hogy nem felel meg a helyszín a rendeletnek)

– lehet-e azzal érvelni, hogy mind a fényképező, mind pedig a bírságot kinyomtató parkolóőrnél található eszköz idő mérésére is szolgál, hiszen az időt feltünteti mind a fotókon, mind a bírságon, ezért a Mérésügyi törvény szerint a Mérésügyi hatósággal kell hitelesíttetni azokat??? Bekérhető-e a hitelesítés dokumentumai? (hiszen amennyiben nem hitelesek az eszközök, úgy nem hitelesek a fotók és a büntetés sem?)

– mivel az én nevem nem merült fel az ügyben, képviselhetem-e nyugdíjas édesanyámat, kell-e hozzá meghatalmazás, vagy csak tanúként érvelhetek az ügyben?? Tanúként elfogadják-e, ha ezeket elmondom, és hivatkozok a jogszabályokra?

– amennyiben sikerrel járunk, és elutasítják az ügyvédi iroda követelését, úgy kérhetünk-e kártérítést, és az eddigi költségeink visszafizetését?

– amennyiben nem ad igazat a bíróság nekünk (bár ezt szeretném elkerülni) áthárítható-e a büntetés és a további költségek az autószerelőre, úgy, hogy nekünk ne legyen további dolgunk az üggyel kapcsolatban? Vagy ez egy külön polgári peres eljárás?

Megtisztelő válaszait, segítségét előre is köszönjük!

Üdvözlettel, köszönettel: Salamon Dániel

Kedves Dániel!

A fizetési meghagyásra (MOKK levél) tett ellentmondásra figyelemmel a parkolótársaság követelése perré alakult. A büntetés kifizetésével gyakorlatilag a parkolótársaság követelést ráutaló magatartással elismerte, megnehezítve ezzel az érdemi védekezését. A perre Ön abban az esetben adott okot, ha a fizetési meghagyás kibocsátása után fizette be bírságot a fizetési meghagyásos eljárás többletköltségeit azonban nem. Kérdésére a tárgyaláson az alperest meghatalmazással bárki képviselheti.

A tárgyaláson az érdemi védekezése vonatkozhat arra, hogy a parkolási esemény időpontjában az autó szerelőnél volt, így vitatja a felperes kereseti kérelmét, amely szerint a felperes által megjelölt helyen és időben az autó parkolt. A tárgyaláson hivatkozzon arra is, hogy a felperes nem igazolta, hogy a parkolási eseménytől számított 60 napon belül postára adta a fizetési felszólítását. Indítványozza továbbá, hogy a felperesnek igazolja, hogy a parkolási esemény szerinti közterületre rendelkezik-e a tulajdonosi önkormányzattól származtatott üzemeltetés jogával. A parkolás üzemeltetés átruházásról szóló okiratnak tartalmaznia kell valamennyi közterület nevét, ahol a parkolási társaság parkolódíjat szedhet a tulajdonos felhatalmazása alapján.

Kérje a bíróságtól, hogy kötelezze a felperest a már megfizetett bírság összegének visszafizetésre és perköltség viselésére, amennyiben a felperes kereseti kérelmét a bíróság elutasítja. Amennyiben az autószerelő parkolt az Önök autójával, az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget szintén polgári peres úton lehet vele szemben érvényesíteni, azonban ebben a perben eredményesen nem tud rá hivatkozni.

Tisztelettel: Autójogász dr. Lenkei Balázs

A fenti tanács első megjelenésének időpontja 2013. december 5., 13:52, ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A tanácsok pontosságáért és hasznosságáért szerkesztőségünk mindent megtesz, de tartalmukért és a betartásuk következményeiért felelősséget nem vállal.

totalcar.hu

Találatok: 9