Önkormányzati Szervezetfejlesztési Szakmai Nap Budapesten

Önkormányzati Szervezetfejlesztési Szakmai Nap

WP_20141113_002

2014. november 13-án került megrendezésre az Önkormányzati Szervezetfejlesztési Szakmai Nap Budapesten. A szakmai napot Felsőzsolca, valamint további 13 olyan konvergencia-régióbeli önkormányzat szervezte meg, amelyek az ÁROP-1.A.5-2013 pályázati felhívás keretében részesültek vissza nem térítendő támogatásban az önkormányzati szervezetfejlesztési feladatok végrehajtására.

A szakmai nap első felében az önkormányzatok szakértői ismertették a Magyary Program hatását a projektek végrehajtása során alkalmazott módszertanokra. A szakmai munka három szekcióban folyt. A Szervezeti beavatkozási területhez kapcsolódó feladatok végrehajtását kielemző szekcióban dr. Pataki Anett jegyző asszony képviselte Felsőzsolcát. A felsőzsolcai szervezetfejlesztési projekt keretében sor került a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, a kiszervezett és kiszervezhető feladatok költség-haszon elemzésére, valamint a ZsolcaTV új irányítási modelljének a kidolgozására. A feladat elvégzése során nemzeti szintű jó gyakorlatként jelent meg az SLA típusú szerződések alkalmazása. Az SLA típusú szerződések esetében a szolgáltatási szerződések rögzítik a szolgáltató és az Önkormányzat közötti megállapodást a nyújtott szolgáltatásra, annak minőségére és körülményeire vonatkozóan. Ezáltal a nem megfelelő minőségű szolgáltatás esetében az Önkormányzatnak van kellő jogalapja arra, hogy visszautasítsa a szolgáltató kifizetését.

WP_20141113_10_24_45_Pro

 

A második szekció munkájában Felsőzsolca képviseletében dr. Rónai István aljegyző vett részt. E szekció keretén belül a költségcsökkentési- és hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, a feladatellátási- és finanszírozási modell kidolgozása, a települési közszolgáltatások összehangolása, valamint a térség feladatellátási modelljeinek felülvizsgálata volt a középpontban. Felsőzsolca esetében a GAMESZ finanszírozási modellje került kidolgozásra és ez lett bevezetve. Egy olyan modell készült el, amely kis módosításokkal alkalmazható a jövőben az Önkormányzat többi intézményében is, ezáltal is javítva a pénzügyi tervezés hatékonyságát és alkalmazkodását a megváltozott finanszírozási rendhez. Nemzeti szintű jó gyakorlatot képvisel a projekt keretében az állampolgári szempontok összehangolását célzó műhelymunka, amely előmozdította a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók (köztisztaság, óvodai ellátás, közétkeztetés, gyermek- és háziorvosi ügyelet, közfoglalkoztatás, ZsolcaTV, hulladékgazdálkodás) és a fogyasztók közötti termékeny dialógus kibontakozását. A műhelymunka keretében megbeszélt javaslatok gyakorlatba ültetése folyamatosan zajlik, aminek eredményeként az Önkormányzat hatékonyan el tudja látni a lakosság életkörülményeit javító érdekképviseleti feladatát.

WP_20141113_005

A harmadik szekció a szakmai folyamatok és a humánerőforrás-gazdálkodás felülvizsgálatával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok megosztását tűzte ki célul. dr. Pataki Anett Felsőzsolca Város jegyzője kiemelte, hogy a projekt keretében felülvizsgált három folyamat esetében (Közös Hivatalon belüli információáramlás, Szerződéskötés- és nyilvántartás folyamata, Támogatási Alap felhasználási és elszámolási folyamata) nemcsak a szükséges munkaidő csökkenése, hanem az érintett lakosokra és helyi szervezetekre eső adminisztrációs terhek csökkentése volt a cél. Kiemelte továbbá azt is, hogy nem elégséges a folyamatok felülvizsgálata, hanem egy új folyamatmodell kidolgozása szükséges. Minden esetben szükséges az új folyamatok megismertetése a Hivatal munkatársaival, valamint a folyamatos javulást szem előtt tartó gondolkodásmód megismertetése és megkedveltetése a munkatársakkal. Csakis így biztosítható, hogy az elért eredmények hosszútávon is fennmaradjanak.

 

 

Vélemény, hozzászólás?