Felsőzsolca – Milliós támogatás egy új felzárkóztatási programra

Felsőzsolca – Milliós támogatás egy új felzárkóztatási programra

Közel 150 millió forint európai uniós támogatást nyert Felsőzsolca város önkormányzata a „Komplex telep-program” című pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében. Felsőzsolca városvezetése 2012-ben nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Komplex telep-program” című  pályázati felhívásra, konzorciumi partnerségben a Türr István Képző és Kutató Intézettel, valamint az Együtt Felsőzsolcáért Egyesülettel. A pályázat (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049) sikeres elbírálását követően, idén augusztusban megtörtént a támogatási szerződés megkötése is. A 2014. október 14-én lebonyolításra került nyitó rendezvénnyel kezdetét vette a „Komplex telep-program Felsőzsolca városában” elnevezésű projekt. 

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű polgárok társadalmi felzárkózásának és integrációjának támogatása. A program keretein belül, szegregátumként azonosított terület Felsőzsolcán a Kazinczy Ferenc utca – Táncsics Mihály utca – Béke utca – Zöldfa utca –Kossuth Lajos utca – Kertekalja utca által határolt városrész. Az említett területen megközelítőleg 1130 roma származású lakos él – jelentős hányaduk nem rendelkezik nyolc osztályos általános iskolai végzettséggel. A szegregátumban élő lakosság képzettséggel rendelkező része pedig elavult szakképzettség birtokában van. A felsoroltak következményeként kiugróan magas a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, nem adózó, segélyre szoruló, nehéz körülmények között élő emberek aránya. A szegregált lakókörnyezetből adódó problémák nem csak az ott élő lakosságot érintik, az egész település érdeke és eltökélt célja ezen helyzet pozitív irányba történő megváltoztatása. Ezen cél realizálásának érdekében Felsőzsolca önkormányzata a komplex telep-program lefolyása alatt, a célcsoport számára lehetőséget biztosít az általános iskola befejezéséhez, illetve olyan képzettség megszerzéséhez amellyel növekszik a munkahelyeken történő elhelyezkedési lehetőségek aránya. Ezen túlmenően a projekt kiemelt célja, hogy a célcsoport tagjai mind fizikailag, mind mentálisan munkaképes állapotba kerüljenek, elsajátítsák a mindennapi élethez, a többségi társasalommal való együttéléshez szükséges alapvető ismereteket. Ezek biztosításához szociális-, közösségfejlesztési-, oktatási-, egészségügyi- és képzési- programelemek kerülnek megvalósításra. Az említett programelemek megvalósulásának ad majd teret a projekt részeként kialakítandó “Csillag Szolgáltató Pont”, valamint a Szent István utca 10. szám alatt megépülő “Csillagház-Cserhaj Szolgáltatóház”. A Csillag Szolgáltató Pont higiéniás, szociális szolgáltatásokat, illetve életvezetési tanácsadást nyújt majd az érintettek számára. A Csillagház-Cserhaj Szolgáltatóház pedig a jövőben közösségi teret biztosít a rendezvényeknek, illetve a program megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz.

 

A komplex telep-program keretein belül egy olyan elkezdett úton halad előre Felsőzsolca, amelynek végső célja egy élhetőbb, modernebb, fejlettebb kisváros létrehozása. A korábbi években elindított felzárkóztató programok céljai jelentős hasonlóságot mutatnak a jelenlegivel – azzal a különbséggel azonban, hogy most a városvezetés kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az idei évben megvalósuló felzárkóztató program résztvevői azon lakosok közül kerüljenek ki, akik valóban hajlandóságot mutatnak a közös cél elérésére. 

Vélemény, hozzászólás?