Archive for: március 2020

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet A kijárási korlátozásról 1626

MK_20_056

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2020. március 27., péntek
Tartalomjegyzék
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet A kijárási korlátozásról 1626
1626 MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 56. szám III. Kormányrendeletek
A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok: a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás, b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése, c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna), d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint, e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás, g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás, h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás, i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat, j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás, k) a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás, l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, m) a dohányboltban történő vásárlás, n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele, o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele, p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele, r) a legszükségesebb esetben a  személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele, s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása, t) a szülői jogok és kötelezettségek, u) a hitéleti tevékenység.
MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 56. szám 1627
(2) Alapos indok továbbá – az  1.  §-ban meghatározottak betartásával – a  magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
6. § (1) Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. (2) E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a  szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
9. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök
1628 MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 56. szám

Találatok: 26

Ingyenes mobil Internet

Mindhárom magyar mobilszolgáltató bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel ingyen mobilnetet biztosít az ügyfelei számára, ezzel megkönnyítve a másokkal való kapcsolattartást, az otthoni munkavégzést, a tanulást és a szórakozást. TELENOR: 100GB ingyen Felhasználható: 2020.Április 31. Tennivalók: Sms-t kell küldeni a 1744-re: FREE100GB TELEKOM: 10Gb ingyen mobilnet, Felhasználható: 2020.Április 30. Tennivalók: Semmi! Automatikusan aktiválja a cég. VODAFONE: My Vodafone mobilappon keresztül 15 GB adatforgalmat aktiválhatnak, három hónapon keresztül havi 5 gigabájtos dózisokban. My Vodafone mobilappon keresztül 15 GB adatforgalmat aktiválhatnak, három hónapon keresztül havi 5 gigabájtos dózisokban. Fontos:A tanév végéig a Vodafone lakossági ügyfelei számára mozaweb.hu, oktatas.hu, nkp.hu, videotanar.hu, ekreta.hu, nem számít majd bele a mobilnetes forgalomba, ezek használata nem fogja csökkenteni a rendelkezésre álló adatkeretet.

Találatok: 31

A kormányfő Facebook-oldalán jelentette be az intézkedéseket.

A kormányfő Facebook-oldalán jelentette be az intézkedéseket.

A kormányfő ismertette, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében tíz akciócsoportot hoznak létre.

  • Oktatási akciócsoport Maruzsa Zoltán vezetésével
  • Járványügyi mobil konténer-kórház építésére is utasítást adott a kormányfő, ennek megépítéséért Tóth Tamás vezérőrnagy a felelős
  • A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor vezeti majd
  • Nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport, ezt Menczer Tamás vezeti majd
  • A kommunikációs akciócsoport élén Kovács Zoltán áll majd
  • Rendkívüli jogrend akciócsoport Gulyás Gergely vezetésével
  • Pénzügyi akciócsoport Varga Mihály vezetésével
  • A gazdagság újraindításáért felelő akciócsoport, Bártfai-Mager Andrea lesz a vezetője
  • Koronavírus kutatócsoport, mely megpróbál gyógyszert, vakcinát fejleszteni, ezt Jakab Ferenc professzor vezeti majd
  • A határellenőrzési akciócsoportot pedig Balogh János altábornagy irányítja

Szintén döntés született arról, hogy Izraelből sem lehet külföldieknek belépni Magyarország területére, így Irán, Dél-Korea, Kína és Olaszország után Izrael az ötödik ilyen ország.

Akik magyarként onnan jönnek haza, azoknak vállalniuk kell a kéthetes önkéntes karantént.

Döntéseket hoztak az oktatásra vonatkozólag is: a tanulók az oktatási intézményeket nem látogathatják.

Március 16-tól, vagyis a következő hétfőtől új munkarend, úgynevezett tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe.

A tanároknak folytatniuk kell a tanítást, aki tudja, otthonról, de akinek be kell mennie az iskolába, az bemehet.

A miniszterelnök elmondta, hogy az érettségire való felkészülés és a vizsgák a digitális rendszer keretein belül is biztosíthatóak lesznek.

Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé.

Az igazgatóknak meg kell majd jelenniük a munkahelyükön. A tanévet a tervek szerint be lehet majd fejezni.

Ne a nagyszülők vigyázzanak a gyermekekre

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, a vírus nem a gyermekekre, vagy a középkorúakra, hanem az idősekre nézve jelent elsősorban veszélyt, így ne a nagyszülők vigyázzanak a gyermekekre.

Az ország egészségügyi eszközeit érintő információkat is közzétett a miniszterelnök közösségi oldalán.

Több ezer mintavételhez elegendő laborkapacitásunk van – fogalmazott. A WHO protokoll alapján jelölik ki a vizsgálandó személyek körét.

Kesztyűből 22 millió, maszkból 1,5 millió áll rendelkezésre, valamint hamarosan 1 millió műtéti maszk is érkezik.

A bejelentés szerint kétezer lélegeztető és szintén kétezer altatógép áll rendelkezésre a kórházakban, így az egészségügyi ellátás olyannyira biztosított, hogy akár több tízezer beteget is azonnal el tudnának látni. Ezen kívül további gépek beszerzéséről is intézkedtek.

Orbán Viktor teljes beszéde megtekinthető a lenti videón:

 

Találatok: 26

Csak ésszel az álhírek osztogatásával!

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya az új koronavírus magyarországi megjelenését követően folyamatosan monitorozza az interneten a fertőzéssel kapcsolatos tartalmakat. Ennek a figyelemnek köszönhetően – egyebek mellett – már négy nyomozást folytat közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A nyomozások olyan internetes oldalakon megjelentetett cikkekre, azok íróira és terjesztőire irányulnak, melyek az új koronavírussal kapcsolatban a köznyugalom megzavarására alkalmas módon valótlan állításokat tartalmaznak.

Ilyen volt az a cikk, amely azt híresztelte, hogy Magyarországon 2020. januárban többen megfertőződtek az új koronavírussal. Ennek a közlésnek a nyomán fogták el a nyomozók 2020. február 7-én a 30 éves Sz. Viktort és a 44 éves N. Erikát, akiket gyanúsítottként hallgattak ki.

A 32 éves Z. Ákos szintén a világjárvánnyal kapcsolatban tett közzé valótlan állításokat az online térben. Ezekre az álhírekre is jellemző volt a kattintásvadász címadás a hirdetési bevétel reményében. A rendőrök azonosították, majd 2020. március 11-én elfogták a férfit, kutatást tartottak otthonában, ahol informatikai eszközöket foglaltak le. A KR NNI munkatársai közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a szabadlábon védekező Z. Ákost.

Találatok: 25

Senki ne induljon Szlovákiába- VISSZAÁLLÍTJA A HATÁRELLENŐRZÉST !

Senki ne induljon Szlovákiába- VISSZAÁLLÍTJA A HATÁRELLENŐRZÉST !

Március 13-án reggeltől Szlovákia korlátozza az országba belépők körét.

Szlovákia 2020. március 13-án 7 órától a közúti határátkelőkön – kivéve Lengyelország irányából – visszaállítja a határellenőrzést. Csak azokat engedik be Szlovákiába, akik szlovák állampolgárok – szlovák útlevelet vagy személyi igazolványt kell felmutatniuk – és azokat, akiknek az országban tartózkodási engedélyük van.

Minden külföldről érkezőnek 14 napos karanténba kell vonulnia. Az országban dolgozó, de a külföldi környező településen élőkre pontos szabályokat dolgoznak ki. A belépéshez munkáltatótól igazolás bemutatása szükséges.

Szlovákia jelenleg zárva tartja három nemzetközi repülőterét. A nemzetközi vonat és buszközlekedést szintén szüneteltetni fogják március 13-án 7 órától. A teher-, és áruszállítást a korlátozás egyelőre nem érinti.

Találatok: 5